icon 30 DNI
NA ZWROT
icon 12 MIESIĘCY
GWARANCJI
icon SZYBKA
DOSTAWA
icon BEZPIECZNE
PŁATNOŚCI
Znajdź nas w social media

Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej również „danymi”) i plików cookies w obszarze serwisu internetowego opaskadlaseniora.pl, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: opaskadlaseniora.pl, zwanej dalej „Serwisem”.


SPIS TREŚCI
§1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH
§2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE
§3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW, EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI
§4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA NEWSLETTERA
§5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ O PROFILOWANIU
§6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
§7. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH
§8. INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
§9. BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
§10. WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
§11. PLIKI COOKIES – WPROWADZENIE
§12. PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH
§13. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH
§14. ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI
§15. PAMIĘĆ PODRĘCZNA
§16. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA
§17. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES


§1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest ePatron Sp. z o.o., prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ePatron Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-171) przy ul. Młynarskiej 42 lok. 115, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000997044 oraz NIP 5273023586. Z Administratorem danych można się skontaktować przy użyciu adresu e-mail: kontakt@opaskadlaseniora.pl.


§2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE
Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Gdy informujemy o:
• art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,
• art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
• art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
• art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.


§3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW, EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI
1. Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu realizacji zawartej z Tobą umowy. Jednak jeszcze przed jej zawarciem, możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu podjęcia działań na Twoje żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.
W przypadku realizacji umowy o świadczenie usług płatnych, możemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c) RODO.
2. W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania roszczeń, a także ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
3. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.
4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sytuacji przetwarzania danych w celu określonym w pkt 3, masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
5. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej realizację.
6. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług IT, dostawca usług telekomunikacyjnych, dostawca usług księgowych i oprogramowania służącego do obsługi faktur, dostawca usług bankowych i płatności elektronicznych, dostawca usług prawnych, doradczych i windykacyjnych oraz inni dostawcy usług, z których korzystamy w ramach oznaczonego celu.


§4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA NEWSLETTERA
1. Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszego newslettera. Jeżeli skorzystałeś z tej funkcjonalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Newsletter może zawierać treści reklamowe, handlowe lub marketingowe.
2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i tym samym art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.
3. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
4. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania udzielonej zgody. W przypadku gdy nigdy jej nie cofniesz, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu zaprzestania przez nas przesyłania newslettera.
5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi przesyłanie newslettera.
7. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usług IT, dostawca usługi poczty elektronicznej i dostawca usługi wysyłania newslettera.


§5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ O PROFILOWANIU
1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. Dzieje się to na przykład wówczas, gdy odpowiadamy na Twoją wiadomość, przedstawiając szczegóły naszej oferty.
2. W celu marketingu bezpośredniego możemy korzystać z profilowania, polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji o wyświetleniu Tobie reklam. Decyzja ta jest podejmowana na podstawie podejmowanych przez Ciebie czynności w Serwisie, a w szczególności na podstawie zawartych umów lub przeglądanych stron. W praktyce, profilowanie wspomaga użyteczność naszego Serwisu, pozwalając na zaprezentowaniu Tobie treści, które potencjalnie mogą Ciebie interesować.
3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
4. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu niezbędnego dla celu realizacji.
5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Masz prawo nie podlegać profilowaniu, chyba że wyraziłeś na to zgodę. Jednak wówczas, podstawą przetwarzania Twoich danych będzie udzielona zgoda (art. 6 pkt 1 lit a) RODO), którą możesz cofnąć w dowolnym momencie. Wówczas także, Twoje dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
7. Podanie tych danych jest dobrowolne, a brak podania tych danych uniemożliwi realizację bezpośrednich działań marketingowych.
8. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usług IT, dostawca usługi poczty elektronicznej.


§6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
1. Od momentu gdy uruchamiasz naszą stronę internetową, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie dane, jak:
• publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,
• typ i język przeglądarki,
• data i godzina zapytania,
• liczba wysyłanych przez serwer bajtów,
• adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku gdy odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika,
• informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.
2. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Serwisu przed potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi nadużyciami. W tym, możliwość ustalenia adresu IP osoby wykonującej niedozwoloną czynność w obszarze Serwisu, taką jak próba łamania zabezpieczeń, czy publikacja treści zabronionych, czy próby niedozwolonych działań z użyciem naszych serwerów.
3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
4. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.
5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie tych danych jest warunkiem korzystania z Serwisu. Brak podania tych danych uniemożliwi korzystanie z Serwisu.
7. Odbiorcą tych danych jest nasz hostingodawca, dostawca usług IT i dostawca usług telekomunikacyjnych.


§7. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH
Przetwarzając dane osobowe, korzystamy z usług zewnętrznych. Dlatego odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty trzecie. Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o tych odbiorcach, jednak z uwagi na prymat czytelności komunikatu, czynimy to skrótowo. Dlatego niniejszym wyjaśniamy, że gdy informujemy o poszczególnych kategoriach odbiorców, są to następujące podmioty:
• Dostawca usług przewozowych / kurierzy: DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa; InPost S.A, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków; Centrala Poczty Polskiej S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
• Dostawca usług IT: Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, United States of America
• Hostingodawca: cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań
• Dostawca usług poczty elektronicznej: cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań
• Dostawca usług księgowych: Usługi Księgowe Beata Filipkiewicz, ul. Kobielska 82/27, 04-372 Warszawa
• Dostawca oprogramowania służącego do obsługi faktur: Fakturownia Sp. z o.o. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa
• Dostawca usług prawnych / doradczych / windykacyjnych – ci usługodawcy są ustanawiani indywidualnie, w przypadku powstania każdorazowego zapotrzebowania.
• Dostawca usługi wysyłania newslettera: cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań
• Dostawca usług płatności elektronicznych: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulavard Royal L-2449 Luksemburg; Krajowy Integrator Płatności S.A, ul. św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań.


§8. INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
1. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mianowicie do kraju: Stany Zjednoczone Ameryki (USA).
2. Komisja Europejska ustaliła, że niektóre kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) należycie chronią dane osobowe.
3. Ponieważ kraj do którego przekazujemy dane osobowe nie został uznany za kraj bezpieczny, przekazywanie danych odbywa się w oparciu o umowę, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych, przyjęte przez Komisję Europejską.


§9. BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest niezależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.
Prawo dostępu do danych
Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także otrzymania dodatkowych informacji o:
• celach przetwarzania,
• kategoriach odnośnych danych,
• odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
• w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych, a gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu,
• prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• źródle danych, jeżeli Twoje dane nie zostały zebrane od Ciebie,
• zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.
Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.
Prawo do sprostowania danych
Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)
Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
• cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie mamy innej podstawy ich przetwarzania,
• wniosłaś/eś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych,
• Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
• Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
• Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
• gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość,
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
• nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
• wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie
Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.
Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:
• jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą, a nami,
• jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, lub
• opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.
Prawo do wniesienia skargi
Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.


§10. WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z nich jest każdorazowo zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na to, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnej chwili. Naturalnie, cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.
Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać dostarczone nam przez siebie swoje dane osobowe, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się:
• na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz
• w sposób zautomatyzowany.
Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
Prawo do sprzeciwu
W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie:
• ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy czym podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Twojej osoby, lub
• podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Także jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas nie będziemy mogli przetwarzać ich do takich celów.


§11. PLIKI COOKIES – WPROWADZENIE
Strona internetowa Serwisu wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania Serwisu. Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.
Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:
• Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej oraz jej funkcjonalności, np. pliki cookies uwierzytelniające lub zabezpieczające. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie ze strony internetowej będzie niemożliwe.
• Pliki analityczne – pliki te umożliwiają monitorowanie otwieranych stron internetowych, źródeł ruchu, czasu pobytu na stronie internetowej. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.
• Pliki reklamowe – pliki te umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam w obszarze strony internetowej lub poza nią. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.
Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:
• pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,
• pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.
Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:
• nasze pliki cookies,
• pliki cookies podmiotów trzecich.


§12. PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH
Administrowane przez nas pliki cookies pozwalają na:
• zabezpieczanie Serwisu przed atakami hakerskimi,
• „zapamiętywanie” przez przeglądarkę zawartości pól uzupełnianych formularzy (opcjonalnie),
• „zapamiętywanie” przez przeglądarkę pozycji dodanych do koszyka.
Dzięki temu korzystanie z funkcjonalności Serwisu staje się łatwiejsze i przyjemniejsze.


§13. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH
Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty.
GOOGLE
Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:
• Google Ads – pliki reklamowe, służące do prowadzenia i oceny jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Ads,
• Google Analytics – pliki analityczne, służące do badania zachowań i ruchu użytkowników oraz sporządzania statystyk ruchu,
Zbierane przez Google Inc mają charakter anonimowy i zbiorczy. W szczególności nie zawierają cech identyfikujących (rozumianych jako dane osobowe) użytkowników Serwisu. Korzystając z wymienionych usług zbieramy takie dane jak źródła pozyskania użytkowników odwiedzjących Serwis, a także oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu, informacje na temat używanych przez nich urządzeń i przeglądarek, adres IP, domenę, dane demograficzne (wiek, płeć), zainteresowania i dane geograficzne.
Więcej informacji w tym zakresie, znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl
FACEBOOK
Wykorzystujemy pliki administrowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone:
• Reklamowe tagi pixelowe, stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności realizowanej na stronie internetowej, a także ocenę
skuteczności reklam. Zarządzanie tagiem pixelowym Facebook Inc. jest możliwe za pośrednictwem serwisu Facebook, w jego panelu użytkownika
Więcej informacji w tym zakresie, znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Aktualne zasady podmiotów trzecich w tym zakresie, można znaleźć na wymienionych stronach internetowych oraz tutaj: https://www.e-regulaminy.pl/biuletyn/polityki-prywatnosci-i-plikow-cookies/.


§14. ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI
Z wyłączeniem niezbędnych plików cookies, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika.
Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna i może zostać cofnięta w każdym czasie. Należy jednak pamiętać, że brak zgody na wykorzystywanie niektórych plików cookies może spowodować ograniczenia w korzystaniu z Serwisu i jego funkcjonalności, a nawet uniemożliwić to korzystanie.
Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:
• za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym,
• poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami,
• za pomocą ustawień dostępnych w obszarze strony internetowej.


§15. PAMIĘĆ PODRĘCZNA
Kiedy korzystasz ze strony internetowej Serwisu, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej zainstalowanej w Twoim urządzeniu. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi odwiedzinami strony internetowej Serwisu. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania z Serwisu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze strony internetowej, obciążając tym samym łącze internetowe użytkownika. Pamięć podręczna może również przechowywać takie dane jak hasło do logowania.


§16. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA
Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.


§17. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
1. Polityka prywatności i plików cookies wchodzi w życie w dacie opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
2. Zmiana Polityki prywatności i plików cookies następuje poprzez publikację jej nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
3. Informację o zmianie Polityki prywatności i plików cookies publikujemy w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.

Najczęstsze pytania
dotyczące opaski SOS

Jak wygląda obsługa opaski dla seniora?

Ogólnie rzecz biorąc, obsługa opaski medycznej jest tożsama z obsługą elektronicznych zegarków cyfrowych, które są teraz wypierane przez nowocześniejsze smartwatche. Niektóre opaski są pozbawione ekranu – posiadają jedynie najistotniejsze funkcje, które powinno mieć urządzenia do przeznaczenia medycznego. Inne, bardziej „gadżeciarskie” modele mają już wbudowany ekran, podobny do ekranów w telefonach dla seniorów. Interfejs bransoletki wizualnie nie różni się niczym od zegarków ostatniej generacji. Oprócz aplikacji uruchamianych z poziomu interfejsu (oraz zdalnie), do dyspozycji są dostępne przyciski funkcyjne, znajdujące się na obudowie. Jest to, przede wszystkim, przycisk SOS – sztandarowa funkcja tego typu opasek – oraz, np. przycisk, który uruchamia funkcję mierzenia tętna. Na obudowie znajduje się także port dla ładowarki, gdyż – podobnie jak każde urządzenie elektroniczne – opaska wymaga regularnego uzupełniania energii (co 2-5 dni).

Czas reakcji w przypadku podejrzanych zachowań seniora?

W przypadku pobrania i zintegrowania oprogramowania opaski medycznej z naszym smartfonem, zostaniemy powiadomieni o każdym podejrzanym ruchu podopiecznego. Nie musi to być nawet podejrzany ruch, gdyż przy odpowiedniej konfiguracji, urządzenie będzie wysyłać powiadomienia, np. w postaci raportów z bieżącej lokalizacji opaski. Reakcja opaski na nietypowe zachowanie, równoznaczne z przesłaniem powiadomienia, to kwestia paru sekund.

Jak opaska komunikuje się z seniorem?

Jeśli opaska jest wyposażona w kartę SIM, senior może skorzystać z opcji zadzwonienia do opiekuna. W przypadku niedoładowanej karty SIM senior jest zdolny jedynie odbierać połączenia przychodzące. Senior może odebrać połączenie i rozmawiać z opiekunem tak, jakby rozmawiał przez zwykły telefon.

Czas pracy opaski dla seniora?

Zależy to od konkretnego modelu opaski ratunkowej. Z reguły jest to od 2 do maksymalnie 5 dni pracy baterii. Jest to bardzo długi czas pracy baterii, może wystarczyć nawet na krótki wyjazd podopiecznego, bez konieczności ładowania, która mogłoby być dla niego problematyczna. Jeśli jednak użytkownik opaski jest objęty dużą dozą ryzyka, warto dbać o regularne uzupełnianie baterii urządzenia.

Czy można się kąpać w bransoletce medycznej?

To także zależy od konkretnego modelu opaski. Część modeli jest całkowicie wodoodporna i można w niej pływać (do określonej głębokości). Inne bransoletki są odporne, ale jedynie na zachlapania, tzn. nie są przystosowane do zanurzania, użytkowania ich w wodzie. Istnieje także wiele modeli, które w ogóle nie są ani przystosowane do używania ich w wodzie, ani odporne na zachlapania. Te warianty bransoletek należy trzymać z dala od wszelakich form wody.

Czy można zlokalizować seniora?

Tak. Praktycznie wszystkie modele zegarków dla seniora oferują funkcję nadajnika GPS, którym nie tylko zlokalizujemy seniora, ale otrzymamy również powiadomienie o jego położeniu co kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt minut (zależnie od konfiguracji jaką wybierzemy). Niektóre modele są zintegrowane z mapami Google, dzięki czemu możemy automatycznie wyznaczyć trasę od naszego położenia do punktu, w którym znajduje się podopieczny. Należy jednak zaznaczyć, że lokalizacja GPS nie jest na tyle dokładna, aby namierzyć seniora w dokładności co do metra. Tę wadę rekompensuje jednak funkcja zdalnego uruchamiania sygnału dźwiękowego, dzięki któremu będziemy mogli odnaleźć naszego podopiecznego, np. w tłumie – idąc „za dźwiękiem” wydawanym przez opaskę.

Czy można korzystać z opaski jak z telefonu dla seniora?

Tak. Jeśli doładujemy kartę SIM, która będzie znajdowała się w opasce, będzie można wykonywać z niej połączenia. Jakość dźwięku jest wystarczająca, a głośność bardzo donośna, dzięki czemu nawet osoba o słabym słuchu będzie w stanie bez problemu się z nami skomunikować. Problemem może być mały wyświetlacz. Małe ikonki mogą sprawiać kłopot osobom o słabym wzroku. Niemniej, interfejsy opasek są z reguły wykonane w względnie dużych rozmiarach – przystosowane do użytku przez seniorów.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!